La teva aportació mensual pot canviar-los la vida!

Ens ajudes?

 
 
 

Forma de pagament:
Autoritzo a domiciliar el rebut de la quota de soci al compte bancari que detallo a continuació, i amb la periodicitat que també detallo a continuació:
Periodicitat:
Quota mensual (10€)Quota mensual de:
Al compte de Gats de Gràcia del Banc de Sabadell: ES39 0081 0171 4100 0139 6446 (considerant 10€ mensuals la quota mínima per ser soci de Gats de Gràcia)

 

En cas de no continuïtat, em comprometo a notificar la baixa a Gats de Gràcia amb la màxima antel·lació
He llegit i accepto la política de privacitat