• Convertim les concentracions de gats en mal estat en colònies de gats controlades, dignes i estables, millorant així la convivència amb els veïns de l’entorn on viuen.
  • Apliquem la tècnica CER (Captura, Esterilització i  Retorn), reconeguda internacionalment com la més humanitària i eficaç per al control de les colònies de gats.
  • Rescatem gats ferits o en situació de perill.
  • Denunciem abandonaments i maltractaments.
  • Recuperem els cadells i animals dòcils per a l’adopció amb contracte i implantació de xip identificatiu.
  • Impartim xerrades i tallers educatius amb l’objectiu de sensibilizar i educar en el respecte als animals en general i als gats en particular.