La teva aportació mensual pot canviar-los la vida!

Ens ajudes?

   
   
   

  Forma de pagament:
  Autoritzo a domiciliar el rebut de la quota de soci al compte bancari que detallo a continuació, i amb la periodicitat que també detallo a continuació:
  Periodicitat:
  Quota mensual (10€)Quota mensual de:
  Al compte de Gats de Gràcia del Banc de Sabadell: ES39 0081 0171 4100 0139 6446 (considerant 10€ mensuals la quota mínima per ser soci de Gats de Gràcia)

   

  En cas de no continuïtat, em comprometo a notificar la baixa a Gats de Gràcia amb la màxima antel·lació
  He llegit i accepto la política de privacitat