Gràfica dels gats que vam acollir/rescatar durant el 2020 i l’acció efectuada